Hanwu Lei and his team at WSU

"پلی اتیلن سبک" ماده ای است که از آن استفاده های زیادی می شود و با بازیافت آن نیز می توان پلاستیک تولید کرد اما ضایعاتی که باقی می گذارد از ضایعاتی که از بازیافت های معمولی باقی می ماند بیشتر است. بر همین مبنا پژوهشگران روشی را ابداع کرده اند که با استفاده از آن می توان این ماده را به سوخت جت تبدیل کرد.
به سرپرستی پروفسور Hanwu Lei، یک تیم از پژوهشگران دانشگاه ایالتی واشینگتن کار خود را با پلی اتیلن سبک بدست آمده از کیسه‌های پلاستیکی، پاکت‌های شیر و بطری‌های آب شروع کردند. سپس پلاستیک ها را به "گرانول" هایی به قطر 3 میلیمتر و حدودا به اندازه یک دانه برنج درآوردند.
در ادامه این گرانول ها در یک راکتور لوله ای و بر روی تخته ی "کربن فعال" قرار گرفتند. سپس این گرانول ها و کربن به ترتیب در دماهای 430 و 571 درجه ی سانتیگراد حرارت داده می شوند که منجر به یک تجزیه ی حرارتی به نام "پیرولیز (تَف کافت)" می شود. در این فرآیند کربن به عنوان یک کاتالیزور عمل می کند و باعث شکستن پیوند های پلاستیک شده و هیدروژن موجود در آن را آزاد می کند.
پس از آزمایش هفت نوع مختلف کربن فعال، این تیم در نهایت توانست ترکیبی از 85 درصد سوخت جت و 15 درصد سوخت دیزل را از پلاستیک بگیرد. این سوخت ها را می توان از یکدیگر جدا کرد، به علاوه کربن نیز می تواند برای استفاده مجدد از هم جدا شده و در حالی که اثر کاتالیستی خود را از دست می دهد دوباره فعال شود.
به طور کلی پژوهشگران پژوهشگران معتقدند که این فرآیند یک فرآیند بسیار موثر است و از می توان در صنعت نیز استفاده کرد. همچنین Lei می گوید: "ما می توانیم تقریبا 100 درصد انرژی را از پلاستیکی که آزمایش کرده ایم، بازیابی کنیم.  سوخت تولیدی دارای کیفیت بسیار خوبی می باشد و گاز های تولید شده از آن کاربردی است و نیز دارای کیفیت خوبی می باشد."
شرکت هواپیمایی انگلیسی British Airway علاقه خود را برای به کار بردن نتایج این پژوهش ابراز کرده و قصد دارد با کمک این سوخت جدید برنامه‌هایی را برای تبدیل ضایعات پلاستیکی به سوخت جت طراحی کند.
این مقاله در مجله Applied Energy به چاپ رسید.

منبع:Washington State University،EurekAlert